Systém tísňového volání
WC, tělesně postižení, tělesně postižený, tahové tlačítko, táhlo, alarm

SYSTÉM TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ

AKTIVACE TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 

Aktivace tísňového volání probíhá s pomocí tlačítek. K dispozici jsou v modulech s 1 tahovým tlačítkem a 1 volacím tlačítkem (LLC-120), ve verzi s 1 tahovým, 1 volacím a 1 tlačítkem pro zrušení (LLC-121) a také ve verzi s 1 volacím a 1 tlačítkem pro zrušení (LLC-142). Volací tlačítka jsou opatřená 2 režimovým LED podsvícením červené barvy. V běžném režimu má LED podsvětlení nízkou intenzitu, v podobě malého svíticího bodu.

SIGNALIZACE TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 

Signalizace tísňového volání je optická a zvuková. Stisknutím volacího tlačítka se zvýší intenzita LED podsvětlení tak, že dochází k prosvětlení celého volacího tlačítka. Nad dveře hlídané místnosti se instaluje signalizační svítidlo červené barvy (SEN-121), které bliká a signalizuje probíhající tísňové volání. Tísňový signál je současně vysílán do autonomního přijímače poplachů (RAB-010), který signalizuje poplach zvukově a opticky pomocí displeje. Na displeji se při tísňovém volání zobrazí informace o tlačítku, ze kterého bylo provedeno volání, a podsvětlení displeje současně bliká.

ZRUŠENÍ TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 

Zrušení tísňového volání probíhá s pomocí tlačítka pro zrušení. K dispozici je v modulu společně s volacím tlačítkem a tahovým tlačítkem (LLC-121), a nebo v modulu s volacím tlačítkem (LLC-142). Poplach lze, z bezpečnostích důvodů, zrušit pouze z místa, ze kterého se provádělo tísňové volání.

INSTALACE KOMPONENTŮ 

Instalace komponentů je jednoduchá a praktická. Moduly volacích tlačítek a tlačítek zrušení lze instalovat do standardních instalačních krabic. Autonomní přijímač poplachu (RAB-010) se instaluje na stěnu a může být umístěný v trvale obsluhovaném místě nebo kdekoli jinde, s ohledem na potřeby instalace.Napájecí zdroj lze instalovat dle potřeby do rozvaděče či jiného vhodného místa. POUŽITÍ Tísňový systém je určen pro instalace do WC pro tělesně postižené. Využít lze také všude tam, kde je potřeba použít tísňový systém bez potřeby zvukové komunikace.

POUŽITÍ
Systém tísňového volání je určen pro instalace, kde je vyžadován s ohledem na bezpečnost a zdravotní péči, systém pro přivolání pomoci bez potřeby hlasové komunikace. Je vhodný především pro instalace menšího rozsahu. Dobrého uplatnění nachází např. na toaletách (WC) pro tělesně postižené apod.

 

Komponenty tísňového systému