TECHNICKÁ PODPORA

Technická podpora

PŘÍPRAVA PRODUKTU PŘED INSTALACÍ
Před každou instalací doporučujeme provést fyzickou kontrolu produktu a testovací zapojení produktu pro ověření funkčnosti. Příprava může předejít případným komplikacím v instalaci.

INSTALACE A OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI
U instalací systému je třeba postupovat systematicky nejen při samotné instalaci, ale i při případném hledání příčin nefukčnosti, které se mohou vyskytovat jak ve vedení nebo v některém z komponentů. Nejlepší způsob jak ověřit příčinu nefunkčnosti byl zmíněn již v předchozím bodě nebo-li v přípravě produktu před instalací. Nebylo-li tak z určitého důvodu učiněno, je možné v instalaci obejít vedení do kterého je systém zapojen a provést funkčně-testovací zapojení u zařízení např. zapojením domovního telefonu/videomonitoru u vstupního panelu na krátkou vzdálenost apod.

KONZULTACE
Před volbou systému doporučujeme konzultovat požadavky systému jako typy a průřezy vodičů, max. vzdálenosti vedení, funkce systému, budoucí rozšíření systému aj. Konzultaci můžete provádět pomocí instrukčních listů, které jsou k dispozici  v samostatné sekci a také v kartách produktů, a ve kterých objevíte informace o produktu, bloková a podrobná schémata zapojení, požadavky na vodiče aj. Instrukční listy jsou k dispozici také v elektronickém katalogu produktů. Konzultace můžete provádět také telefonicky na tel. čísle +420 546427053, písemně na adrese  nebo s použitím formuláře technické podpory.

FORMULÁŘ TECHNICKÉ PODPORY
Vyplněním a odesláním formuláře odešlete Váš požadavek na technickou podporu ALCAD:

 
Adresa
Obrázkové CAPTCHA
Instrukční listy
Montážní příručky a rozměry komponentů
Štítky/jmenovky vstupních panelů ...
Software a Firmware